De website 'Project station Blankenberge' geeft u alle info over de werken en bereikbaarheid tijdens de opwaardering van de Blankenbergse stationsomgeving

Wonen

De bevolkingssamenstelling van Blankenberge kende de voorbije jaren twee evoluties. Enerzijds charmeert de badstad meer en meer mensen om zich te settelen. Anderzijds volgde men ook hier de nationale trend van gezinsverdunning. Beide evoluties brachten de nood aan nieuwe betaalbare, kwalitatieve woningen in de badstad met zich mee. Bij het uitschrijven van het project werd daarom door het stadsbestuur de kaart getrokken van nieuwe woningen. Langs de J. Van de Puttelaan wordt daarom een woonwijk opgetrokken die beantwoordt aan alle eisen van een stadswijk in de 21e eeuw.

Het concept van de stadslobby wordt doorgetrokken in de nieuwe wijk. De ontwikkeling van groene, kwalitatieve en duurzame open ruimtes maakt het wonen in de stad aantrekkelijk, als alternatief op het perifere wonen. Dankzij de open ruimtes wordt een publieke ruimte gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar groen en stad elkaar ontmoeten. De parkachtige omgeving geeft het wonen in de stad een aparte dynamiek, de combinatie met moderne woningen met open glazen inkomhallen maakt het geheel tot een rustige, aangename wijk. Voor de kinderen wordt langs de strip een speeltuin voorzien tussen het kopgebouw en  de woonwijk.

Bij het uittekenen van de woonwijk werk rekening gehouden met de wensen van de inwoners van Blankenberge. Uit onderzoek bleek een groene invulling van de woonwijk één van de prioriteiten te zijn in het stationsproject, net zoals de vraag tot het ontwikkelen van nieuwe, betaalbare woningen. Een doorwaadbare buurt die baadt in het groen waar auto’s op de achtergrond zijn verdrongen. Deze invulling wordt ongetwijfeld als meerwaarde ervaren door elke buurtbewoner langs de J. Van de Puttelaan.
De ontwikkeling van het woonproject zal gefaseerd gebeuren, maar wel aansluitend op elkaar om te vermijden dat er zich lange periodes van braakliggend terrein voordoen.

Volg je graag de vorderingen van project station Blankenberge?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!