De website 'Project station Blankenberge' geeft u alle info over de werken en bereikbaarheid tijdens de opwaardering van de Blankenbergse stationsomgeving

Mobiliteit

De stationsomgeving vormt de facto een knooppunt waar de belangrijkste vormen van transport elkaar ontmoeten. Elk transportmiddel heeft echter nood aan een specifieke aanpak. De nadruk komt, volgens het STOP-principe, op de eerste plaats te liggen op de zachte weggebruiker. Het STOP-principe zet mensen aan zoveel mogelijk te Stappen, te Trappen (de fiets) en het Openbaar vervoer te gebruiken. Pas als laatste optie zal men kiezen voor de Personenwagen.

FOCUS OP DE TRAPPERS

De fiets krijgt een prominente plaats in het nieuwe stationsproject. Zo komt er een nieuw fietspad langs de sporen, die voor fietsers een aangename en veilige rit naar het station moet garanderen. De nieuwe fietsenstallingen aan de noordelijke en de oostelijke zijde van het station sluiten mooi aan op deze invalroutes, het aantal plaatsen in de fietsenstallingen wordt verdubbeld. Veilige fietsinvalroutes en twee fietsenstalling dienen als stimulans om de reiziger de fiets, als duurzame oplossing, boven de wagen te laten verkiezen en sluiten nauw aan bij de vraag van de inwoners.

FOCUS OP HET PRIVÉVERVOER

De nieuwe parking krijgt een dubbele functie, namelijk die van stationsparking en van stadsrandparking. Speciale software zal er op toezien dat de treinreiziger die beschikt over een parkeerabonnement ook op drukke dagen zeker is van zijn parkeerplekje, ook al komt hij of zij pas later op de dag in het station aan.

FOCUS OP KISS & RIDE ZONE

Langs de Kerkstraat is een overdekte kiss & ride zone voorzien. Deze zone bevindt zich vlak bij de perrons, zodat treinreizigers snel en gemakkelijk de overstap tussen trein en personenwagen (of omgekeerd) kunnen maken. Ideaal voor Blankenbergse studenten en taxi papa.

FOCUS OP TAXIZONE

De taxizone blijft op de huidige locatie aan de voorzijde van het station. De vlotte toegang tot deze zone blijft dus verzekerd. Het is de meest logische plaats, aangezien het gros van de reizigers langs de hoofduitgang het station verlaat.

3D beeld mobiliteit station Blankenberge

Volg je graag de vorderingen van project station Blankenberge?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!