De website 'Project station Blankenberge' geeft u alle info over de werken en bereikbaarheid tijdens de opwaardering van de Blankenbergse stationsomgeving

Project station Blankenberge in stappen

In de tweede helft van september 2014 wordt de eerste spadesteek van het stationsproject Blankenberge gegeven. Dit na veel voorbereidingen en overleg. Voor het grootste stadsontwikkelingsproject van Blankenberge wordt niet over één nacht ijs gegaan. De eerste spadesteek luidde de start in van een gefaseerde werfplanning waarbij prioriteit wordt gegeven aan het stationsgebouw (met appartementen) en in de tweede plaats het parkeergebouw.

 

Focus op het nieuwe stationscomplex

Het stationscomplex wordt gefaseerd gerealiseerd. We startten in september 2014 met de eigenlijke stationsfuncties en bovenliggende appartementen (fase 1). Een jaar later vangen we de ruwbouw aan van hotel Mercure (fase 2). Om vervolgens nog een jaar later, najaar 2016, te starten met de ruwbouw van hotel ibis Budget (fase 3).

Hét grote voordeel van deze gefaseerde (en deels overlappende) planning is dat de werforganisatie optimaal kan verlopen zonder dat er een grote impact is op het openbaar domein. Tijdens de ruwbouw van fase 1 kan de werfzone voor fase 2 gebruikt worden in functie van opslag en leveringen van werfmateriaal. In fase 2 kan werfzone fase 3 ingeschakeld worden. En voor fase 3 dient slechts het brede voetpad aan de Kerkstraat ten dele ingenomen te worden (mét behoud van een 1m50 vrije passage voor voetgangers). Of hoe geen impact zal zijn op de Kerkstraat en de Koning Albert I-laan.

En wanneer verdwijnen de werfhekkens? Het nieuwe stationsgebouw opent voorjaar 2017 haar deuren. Enkele maanden later, net voor de zomervakantie, opent vervolgens het hotel Mercure Blankenberge. Op het tweede hotel, ibis Budget Blankenberge, is het wachten tot najaar 2018.

 

Focus op het parkeergebouw

Als de grondwerken voor het stationscomplex achter de rug zijn (en het zwaarste werfverkeer de “Floraparking” niet langer nodig heeft), start begin 2015 de bouw van het parkeergebouw. Omdat het casco zal worden gebouwd volgens het principe van industriebouw zullen de werken snel vooruitgaan. Reeds tegen de zomervakantie 2015 zal de spreekwoordelijke meiboom geplaatst kunnen worden. De gevelafwerking, de technieken en de beperkte aanpassingen aan de Kerkstraat volgen dan in het najaar 2015. De parking zal in het voorjaar 2016 klaar zijn.

Ondertussen werkt ons projectteam ook aan de volgende fases: de realisatie van de woonwijk langsheen de J. Vande Puttelaan. Als het parkeergebouw is opgeleverd, kan de huidige stoffige parkeervlakte worden aangepakt. Vermoedelijk zullen deze werken in 2017 / 2018 starten. Ook hier gaan we gefaseerd aan de slag. Meer info volgt later.

 

En wat met minder hinder ?

De ‘minder hinder’-aanpak is onze belangrijkste prioriteit. Dankzij de gefaseerde aanpak slagen wij hier ook in. Zo is de impact op het openbaar domein minimaal. Ook goede afspraken met de politie en wegbeheerders over het werfverkeer, heldere afspraken met de nutsmaatschappijen, … dragen hun steentje bij.

Dat een omelet gebakken kan worden zonder eieren te breken, is vanzelfsprekend onmogelijk. Een bochtje omlopen richting het tijdelijk stationsgebouw is bijvoorbeeld een inspanning die we vragen aan de treinreiziger. Meer info over de werfinfo bevindt zich hier
 

3D beeld station Blankenberge

Volg je graag de vorderingen van project station Blankenberge?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!